Traaaagiskt är det enda man kan säga .
Talang och endast tjugofem år .